Zavarovanje hiše v času gradnje – Ali je smiselno?

Čeprav marsikdo niti ne pomisli, je zavarovanje hiše v času gradnje smiselna odločitev. Že v času gradnje namreč lahko pride do naravne nesreče, požara, poplave ipd.

Od prve do tretje gradbene faze pa je nujno potrebno gradbeno zavarovanje, ki pa ga morajo urediti oz. imeti urejenega gradbena podjetja. Zato je nujno potrebno, da se investitor prepriča, ali ima izvajalec urejeno splošno gradbeno zavarovanje. Splošno gradbeno zavarovanje na primer krije škodo, ki jo lahko povzroči zaradi malomarnosti delavcev in pa slabo izvedbo.

V tretji gradbeni fazi, torej ko je v hišo že vgrajen ves gradbeni material,  vsa okna in vrata in je objekt zaprt iz vseh strani se lahko hiša zavaruje s strani lastnika. Vrste zavarovanja v tem primeru so požarna zavarovanja, ki krijejo požar, strelo, točo in vihar. Tem se lahko doda tudi dodatna zavarovanja za potres, poplavo, izliv vode in tatvino.

Zavarovanje hiše v fazi gradnje pa je relativno ugodno, zato je vsekakor smiselno razmišljati o tem in se odločiti za zavarovalnico, ki bo najbolje pokrile zahteve in tveganja, ki jih predstavlja okolica in okoliščine gradnje hiše. 

Navsezadnje je tudi hiša v fazi gradnje nekaj vredna, vsebuje ogromno gradbenega materiala, poleg tega pa je sanacija morebitne škode lahko bistveno dražja kot gradnja hiše kot taka. Zavarovanje hiše v času gradnje je zato smiselna odločitev za pravzaprav vsakega investitorja, ne glede na vrsto in lokacijo objekta. Poleg tega pa je gradbeno zavarovanje izvajalcev prav tako ena od stvari, ki je ne smemo zanemariti, saj nam lahko močno zmanjša tveganje slabe izvedbe oz. napak pri gradnji. do teh pa vsekakor hote ali nehote prihaja. 

Poglejte si, pri kateri zavarovalnici je zavarovanje hiše v fazi gradnje najbo0lj primerno za vaše okoliščine in zahteve. 

Related Posts