• dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje-podražitev

Zakaj se je že v osnovi predrago dopolnilno zdravstveno zavarovanje še podražilo?

Najprej vzajemna, nato Triglav, zatem pa še AdriaticSlovenica, ni načrtovala podražitve, a je očitno morala slediti svoji navidezni konkurenci.

S približno 32 € na 35 € se je v zadnjem času podražilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Okoli 20 000 Slovencev naj ne bi imelo sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, vprašanje pa zakaj.

Junija 2019 je zavarovalnica Vzajemna napovedala zvišanje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kmalu zatem je podražitev napovedala špe zavarovalnica Triglav. Sedaj pa sledi še AdriaticSlovenica.

Zavarovalnica vzajemna je premijo povišala kar za 3,7 € in sicer iz 31,97 € na 35,67 €.

Zavarovalnica Triglav je premijo povišala iz 32,99 € na 34,50 €.

Najcenejši pa bo zagotovo Wiz, ki šele novembra dviguje premijo z 31,02 € na 33,46 €. Kar je najcenejše dopolnilno zavarovanje v Sloveniji.

Zakaj podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Kot poroča Siol.net naj bi predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln pojasnil, da je razlog za podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v povišanju stroškov v zdravstvu. Vzajemna se namreč sooča s spremmebo in beleži nepričakovano visoke odhodke za storitve in zdravila, ki jih krije v okviru dodatnega oz. dopolnilnega zavarovanja.

Vzajemna za slabo poslovanje krivi zdravstvo

Iz zavarovalnice so sporočili, naslednje:

“Za letošnje leto smo v poslovnem načrtu v skladu z načrti in napovedmi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje načrtovali 5,5-odstotno povečanje povprečnih odhodkov za zdravila in zdravstvene storitve, vendar pa gibanja v prvi polovici leta in ocene do konca leta kažejo, da bo to povišanje na ravni 9 odstotkov.”  (vir)

Čeprav na Vzajemni podražitev premij upravičujejo z dvema milijonima evri izgobe v prvem četrtletju, je res tudi to, da bi okorela in neučinkovita družba lahko vzroke za situacijo iskala tudi v neučinkovitem poslovanju.

Privatizacija zdravstva

Čeprav država vedno več denarja nameni zdravstvo pa se sočasno ta tudi vedno bolj “izgublja”. Čakalne dobe so vendo daljše, kakovost storitev v zdravstvo pa se vsekakor ne izboljšuje. Glede na trend zato lahko v naslednjih letih vsekakor pričakujemo privatizacijo zdravstva.

Related Posts