• Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za študente

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za študente

Vse kar morate vedeti o dopolnilnem oz. dodatnem zavarovanju kot študent

Do kdaj velja zavarovanje za mlade oz. študente?

Kot študenti ste zavarovani po starših oz. na kakršenkoli drug način (kot zaposleni, kot s.p., ipd.)
Študenti oz. mladi so ste zavarovani do konca študija, t.j. do konca študijskega leta v katerem dopolnite 26 let.

Kaj morate storiti po poteku (pred potekom) statusa študenta?

Ko se pogoji za zavarovanje po starših prekinejo, si morate sami urediti tako obvezno, kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje (opcijsko). V kolikor se zaposlite ali samostojno opravljate gospodarsko dejavnost ste zavarovani s teh naslovov.

Ali moram plačevati prispevek za obvezno zavarovanje, če nimam zaposlitve?

V kolikor niste zaposleni ali podjetnik, je edina možnost oz osnova za ureditev zavarovanja napisana v20. in 21. točki 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (ZZVZZ), ki določa naslednje:
20. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po eni izmed točk iz tega odstavka in si same plačujejo prispevek;
21. državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje; (vir)

Kje uredim zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite na Zavodu za Zdravstveno Zavarovanje RS. Poslovalnice in delovni čas najdete na tej povezavi.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko uredite na eni od treh zavarovalnic (Triglav, Vzajemna, AdriaticSlovenica) ali po spletu na Wiz-u.

Koliko stane obvezno in koliko dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje se plačuje 25,06 €. Več o tem kako in kje ga sklenete najdete na ZZZS.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo po podražitvi znašalo vsaj 34 €. V kolikor ste bili več kot eno leto brez, boste morali plačati 6% več (6% več za vsako leto nbezavarovanosti).

Related Posts